barbara głód szkolenia s&g akademia

Barbara Głód

Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegły Sądowy ds. podatków w zakresie podatków majątkowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, certyfikowany księgowy.

Specjalista w prawie podatkowym i proceduralnym. Łączy wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą. Wiedza i doświadczenie to 25 letnia praktyka w administracji podatkowej w tym jako długoletni menadżer organów podatkowych. 

Wieloletni wykładowca i szkoleniowiec, współpracujący z uczelniami wyższymi w tym z Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu, WSH w Sosnowcu oraz WSB w Żywcu.