W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie sektor zdrowia i opieki zdrowotnej staje przed coraz większymi wyzwaniami prawno-regulacyjnymi. W S&G Akademii doskonale rozumiemy tę potrzebę i oferujemy wysokiej jakości szkolenia z zakresu prawa medycznego, które pozwalają naszym uczestnikom zrozumieć najnowsze regulacje i praktyki w tym obszarze. Nasi eksperci, posiadający bogate doświadczenie w prawie medycznym, prowadzą interaktywne szkolenia, które obejmują szereg tematów istotnych dla praktyki zawodowej w sektorze zdrowia. Podejmowane zagadnienia obejmują, między innymi:

 

Odpowiedzialność prawna lekarzy i personelu

Analiza obowiązków i odpowiedzialności lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych w kontekście standardów opieki zdrowotnej i przepisów prawa.

Ochrona danych medycznych

Omówienie przepisów dotyczących poufności danych pacjentów oraz najlepszych praktyk w zakresie zarządzania i ochrony informacji medycznych.

Prawa pacjenta

Zapoznanie się z prawami pacjenta, w tym prawa do informacji, zgody na leczenie, dostępu do dokumentacji medycznej i prywatności.

Prowadzenie dokumentacji medycznej

Prezentujemy praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego tworzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Optymalizacja podatkowa w zawodach medycznych

Podczas tych warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać dostępne narzędzia i strategie podatkowe, aby zminimalizować obciążenia podatkowe i maksymalizować zyski.

Prowadzenie działalności przez lekarzy

Dla lekarzy pragnących rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gabinetową, oferujemy specjalne szkolenia poświęcone aspektom prawno-biznesowym prowadzenia praktyki lekarskiej.
szkolenia prawo medyczne online s&g akademia kursy

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń?

 

1. Ekspertyza branżowa. Nasze szkolenia z prawa medycznego są prowadzone przez ekspertów prawnych, którzy posiadają wiedzę na temat najnowszych regulacji, standardów i praktyk w sektorze zdrowia. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, uczestnicy mogą zdobyć rzetelną i aktualną wiedzę z zakresu prawa medycznego.

2. Indywidualne podejście. Dbamy o to, aby nasze szkolenia były dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego szkolenia, uwzględniając specyfikę branży medycznej oraz profile zawodowe uczestników.

3. Interaktywne formy nauczania. Nasze szkolenia z prawa medycznego opierają się na interaktywnych metodach nauczania, takich jak case studies, dyskusje panelowe czy zadania dla uczestników. Dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę, ale także uczą się jej praktycznego zastosowania w codziennej pracy.

4. Aktualność materiałów. Nasze szkolenia są regularnie aktualizowane zgodnie z najnowszymi zmianami prawno-regulacyjnymi w sektorze zdrowia. Dzięki temu nasi uczestnicy są zawsze na bieżąco z obowiązującymi przepisami i mogą świadczyć usługi na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującym prawem.

Przykładowe tematy realizowanych przez nas szkoleń

1. Kontrakt medyczny a umowa o pracę – co wybrać? Podobieństwa i różnice.

2. Prowadzenie dokumentacji medycznej w praktyce – jak to robić? Najczęstsze błędy.

3. Odpowiedzialność lekarza za przestrzeganie praw pacjenta.

4. Optymalizacja podatkowa w zawodach medycznych.

5. Formy wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę – wady i zalety konkretnych rozwiązań.

6. RODO w placówce medycznej – jak zadbać o ochronę danych osobowych pacjenta?

7. Jak przygotować się do obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi pacjentów z tytułu błędów lekarskich?

8. Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego. Prawne aspekty i konsekwencje nieudzielenia pomocy.

9. Ostatnie nowelizacje Prawa farmaceutycznego – jak obecnie można reklamować leki?

10. Prawo do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i stosowanie środków przymusu wobec pacjenta.

11. Prawo pracy w ochronie zdrowia – zasady zatrudniania personelu medycznego.

12. Prawne regulacje w zakresie przeprowadzania badań klinicznych – najnowsze zmiany.

13. Prawo farmaceutyczne: obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi.

14. Najnowsze zmiany w rozporządzeniu regulującym uprawnienia ratowników medycznych.

15. Refundacja leków w praktyce – o czym warto wiedzieć?

16. Nowa ustawa o wyrobach medycznych – poznaj ostatnie zmiany!

17. Standardy ochrony małoletnich w ochronie zdrowia, czyli najnowsze regulacje z 2024 roku.

18. Nowa ustawa o niektórych zawodach medycznych – co oznacza w praktyce?

19. Najnowsze zmiany w prawie medycznym w 2024 roku – przegląd nowelizacji.

20. Krajowa Sieć Onkologiczna – zapoznaj się z nowymi regulacjami prawnymi.

21. Rola, odpowiedzialność oraz uprawnienia pielęgniarki i położnej w praktyce podmiotów leczniczych.

Zapisz się na nasze szkolenia!

Skontaktuj się z nami w wybranej przez Ciebie sprawie.